Stemme

Gjennom tale, lesing og skriving er Kjell Inge Torgersen tekstformidlar, skodespelar, konferansier, les inn lydbøker og gir stemme til reklamespotar. Han snakkar og skriv flytande engelsk. Han skriv korte og lengre tekstar og manus, både på nynorsk og bokmål.

Her finn du stemmeprøver og andre formidlingseksempel.

Kjell Inge leser Kielland

"Det var noe ved henne han slett ikke kunne fordra." Eg elskar å lese høgt frå gode tekstar, noko mellom anna serien "Julelegender" har vore eit utløp for.