Las Alfred Hauge på Utstein kloster

På Utstein kloster var Kjell Inge Torgersen invitert til å lese tekstar av Alfred Hauge.

Kjell Inge las utdrag frå tri tekstar – frå Legenden om Svein og MariaMysterium og Epitafium. Det var musikk ved Hauges barnebarn.

_______

Etter lesinga av Alfred Hauge-tekstar på Utstein Kloster, sa Jan Inge Sørbø, professor og Alfred Hauge-kjennar:

«Kjell Inge las tekstar av Hauge, både dikt og prosa (Frå Det evige sekund (Dikt), Legenden om Svein og Maria og Mysterium (romanar). Det gjorde han på ein glimrande måte, der han let Hauges tekst, som rommar både svært høgstemde og svært munnlege element, møta eit klart stavangersk/rogalandsk tonefall, slik at det let munnleg, naturleg og sterkt. Også for meg, som er «profesjonell Haugelesar», om noko slikt finst, var dette ei lesing som opna tekstane og fekk meg til å sjå nye sider ved dei.» Han gjorde det på ein glimrande måte, ei lesing som opna tekstane og fekk meg til å sjå nye sider ved dei.

Arr. Universitetet i Stavanger, Høgsolen i Volda, NLA Høgskolen

Meir i kategorien stemme