Varder

T: Kjell Inge Torgersen + Pål Frøiland / M: Kjell Inge Torgersen + Dal'hansen

Se mot ei himmelrand
taggar på bakkekam
opp mot ein steinkoloss:
Varder på kver ein vei 
– eg legge òg ein stein
det ligge dypt i oss

Eg ser kor eg e nå
ser kor eg va då
ser summen av mine steg
Vardene drive    
oss gjønå livet
te stier me ikkje ser

Så mye me gjør og ser
kanskje e drømmen der
at me vil setta spor?
Me bygge i fjell, langs sti
– søge et slags bevis
på at me gjekk rundt på jord
 
Eg ser kor eg e nå
ser kor eg va då
ser summen av mine steg
Vardene drive
oss gjønå livet
gjør meg te mer enn meg

Sett vardene i brann!
Fiender på vann!
Slaget sto om sitt og seg
Tenke på alt de va
her står eg frie, ska
bare beseira meg 
 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.