Sjå der kor ho flyr / The Moon's a Harsh Mistress

Originaltittel: The moon's a harsh mistress
T/M: Jimmy Webb. Til norsk ved: Kjell Inge Torgersen.

Sjå der kor ho flyr,
teiknar gylne himmelsegl.
Nær nok om du vil,
men vakt deg om du trur
at månen varmar som av gull,
for alt du får elske
er månen, kald og full.

Ja, eingong kjent' eg sol,
sjølv lukt av nattfiol,
og månens skuggeblom
stod gøymt bak fjell og skog.
Men så fall mørket på,
og alt du får elske
er tungt å elske då.

Så svann eg bort frå deg,
frå hjarteallfarveg.
Eg snubla, slo meg hardt,
eg fall, og det blei kaldt.
Eg fall i einsamt steg.
Og alt me får elske
tar vegen om ein veg.
Og viss me får elske,
må månen dere med.