Samme sol

T: Kjell Inge Torgersen / M: Kjell Inge Torgeren + Dal'hansen

Smil,
send meg et smil,
tigg ikkje tårer mer.
Sjøl om du e såra,
så smil.

Spre
lys med et smil,
se at bag himmelvatt
står lyset og brenne
og vente 

på smilet,
for lyset og livet
e verd di gleda, sjøl om
sorgå smuldre et hjerta,
så ser me nå 
opp på 

samme sol,
her i samme stund,
kviskre varme ord
mod kverandres munn
– med et smil.

Om
me møde de
som står og velge ein sti,
då holde me skjebner
i våre hender.

For et smil
går mil av seg sjøl,
synge om lys og liv.
Om tiå blir te mjøl
og smuldre

i vinden
flyr dragar som vinke.
Eg løfte blikket opp mod 
stjerner der oppe, de vinke
ner mot oss
under

samme sol, 
her i samme stund,
finne større grunner,
står på samme grunn.

Me ser samme sol,
her i samme stund,
kviskre varme tankar
mod kverandres munn,
her me e 
– med et smil.

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.