Naiv

T/M: Kjell Inge Torgersen

Nå skal me samlast og le litt av dei som trur
på det folk seier, på livsløgn og folkepreik.
Og slik er leksa: Du skal læra sjølvdressur
og er du med oss, ver ikkje naiv og veik.

Å,
var eg naiv?
Eg vil ’kje ver’ naiv.
Men framleis trur eg på ord.
Ja, om folk lyger,
så veit dei nok at dei smyger.
Dei tar ‘kje feil: Eg er naiv.

Eg har vel ofte kledd meg ut og opp i stas,
med heva bryn drive folk langt i maskepi.
Men sanninga, ho er den at min harselas
var eit skjul, eg var veik og dreiv naivt med vind.

..
Eg trur på ord,
eg trur på folk,
at eit ord er eit ord
og ein dolk ein dolk.

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.