Vårt land om Gnist

Akustiskpregede viser med tekster som er tett på livet; det såre, kjempende, gode livet.

16.09.08

med tekster som er tett på livet; det såre, kjempende, gode livet. Også melodiene vare, vakre, litt vemodsfylte, men likefult gnistrende og bejaende. Torgersen synger sangene med stor innlevelse. Han framfører dem ikke, men deler dem med oss.

Fleire anmeldingar