Turné for Rogaland fylke DKS

I denne produksjonen, som er bestilt frå Rogaland fylkeskommune, blir kyrkjebygga i fylket presentert gjennom ord og tonar for 8.-10. klassingar. Dei blir invitert ut av gymsalen og inn i eit nytt rom – og Kjell Inge Torgersen skriv spesielt manus for kvar einaste kyrkje. I denne runden er det skulane i Stavanger som besøker forskjellige kyrkjer i byen. Tidlegare har trioen vore både i nord- og sørfylket.

 

Bilete

Kjerkå - ein musikalsk arkitek-tur
Kjerkå - ein musikalsk arkitek-tur