Song på åpning av utstilling – for kulturministeren

Stavanger er kanskje sjøfartsby over noko anna, så å synge på åpninga av Stavanger Maritime Museums fyrste åpning av utstilling på 40 år, krever besøk av kulturministeren. Eg fekk óg komme.

Så: Tusen takk for invitasjon til å synge både for lav og høg, for hillevågsfolk og hollywoodstjerner! Eller iallfall kultuministrar.