Solidaritetskonsert for papirlause

Artister vil være Ole Paus, Kjell Inge Torgersen og Supersoaker. På konserten situasjonen i dag blei belyst og tilhørerne blir utfordra til engasjement for de ureturnerbare. Arne Viste, leder av Plog AS, skriv i sin kronikk:

Det bor en liten gruppe mennesker i Norge som har fått endelig avslag på asylsøknaden. Vi bruker begrepet «ureturnerbare» om dem. «Lengeværende» og «fastlåste» er gjerne mer beskrivende. Det er mennesker som har registrert seg hos politiet og søkt asyl, men fått avslag. Av mangel på mulighet for tvagsretur velger de likevel bli i Norge. De føler ikke behov for å skjule seg for politiet. Noen av dem har forsøkt frivillig retur uten å lykkes. Gruppen er på omkring 2-3.000. De snaut 2.000 av dem som bor på asylmottak får også litt penger til mat og klær og andre nødvendigheter. De som har forlatt asylmottaket får ingen støtte, og blir heller ikke fulgt opp av noe system. Tallene er derfor usikre.

Vi ønsker å sette fokus på den marginale gruppen av ureturnerbare som befinner seg i en helt uakseptabel humanitær situasjon: 

  • Mindre enn 60 kroner dagen til mat, klær, medisiner og andre nødvendigheter 
  • Ikke rett til helsehjelp, unntatt i akutte og livstruende tilfeller 
  • Ikke rett til arbeid 

 

Bilete

Solidaritetskonsert for papirløse
Solidaritetskonsert for papirløse