Sang for Røde kors-ildsjelene

Stavangeren Kultur- og revyscene

Vi hedrer ildsjelene - i fortid og nåtid! I forbindelse med Røde Kors-dagen 8. mai vil vi gjerne invitere deg som frivillig i Stavanger Røde Kors til en kulturell opplevelseskveld på Stavangeren. Stavanger Røde Kors ønsker med dette å gi litt tilbake til alle dere som bidrar med egen tid og fantastisk innsats for andre.

Forfatter av boken «En barndom på Waisenhuset», Turid Espevik, har sammen med musiker Kjell Inge Torgersen satt sammen en begivenhetsrik kveld for oss i det gamle ærverdige Betania bedehus, nå Stavangeren. Forfatterens stefar Magne Theodor Huth, bodde på Waisenhuset store deler av sin barndom, fra 1953 – 1964. Hvordan var egentlig hverdagen på et av Norges mest omdiskuterte barnehjem? Det finnes utallige artikler der tidligere barnevernsbarn fra Waisenhuset i Stavanger forteller om fysisk og seksuelt misbruk. Har alle tidligere ansatte fra dette barnehjemmet kun fortjent et ettermæle av skam og nedverdigelse?

Flere av dem fortjener noe annet, og forfatteren ønsker å formidle en mer nyansert historie. Hun brenner for å dele denne historien videre, og minne om viktigheten av ildsjelene – både i fortid og nåtid. Det fantes ildsjeler også der. Ildsjeler som viet hele sitt liv for at barn på institusjon skulle ha det bra. En påminnelse om verdien av frivillig engasjement for mange.

Historien blir presentert under musikalske innslag av Kjell Inge Torgersen.