Seinsommarsong frå salmeboka

Kjell Inge Torgersen og Arne Martin Aandstad syng kjente og mindre kjente favorittar frå salmeboka.
Gratis inngang, kollekt ved utgangen.

Bilete

Norsk salmebok
Norsk salmebok