Utan deg

Originaltittel: Mad About You
T/M: Sting. Til norsk ved: Kjell Inge Torgersen. Arr.: Aril Schøld

Eit steinkast frå Jerusalem
vandra eg ei einsam mil under månen.
Eg trur eg talte ein million stjerner, men
hjarta flaug ut til ein fjern klode
– som svirrar ikring aprils månemann,
virvlar i ein sørgjeboge.
Eg er fortapt utan deg,
fortapt utan deg.
Sjølv om alle rike smuldrar opp
og renn ut i sand:

Eg blir gal utan deg,
gal utan deg.

Og ut frå mørke, avsondra dalar
kom den urgamle sørgjesongen,
men for kvart steg så var du der,
i min tanke, for kvart steg.
Og stjerner er som sandkorn,
er som rester frå eit hav uttørka.
Er det lenge til?
Sei, er det lenge til?

Eg høyrte ein by ligg i ørkenen,
ein gammal konge er så æresjuk.
Men byen ligg i brotne restar
der kor gribben syng og vinden skrik.
Så dette er menneskets verk?
Dette er summen av vår ambisjon?
Fengselsmuren blei mitt land
om du tok ein annan mann.
Med kvart eit fengsel knust til støv,
går fiendane fram.

Eg blir gal utan deg,
gal utan deg.

Nei, aldri har eg før
kjend større einsemd enn eg gjør nå.
Og sjølv om eg regjerer
over alt ikring,
betyr det ingenting.
Det fins jo inga vinning,
i alle store ting,
kjærleikslaust.

Eit steinkast frå Jerusalem
vandra eg ei einsam mil under månen.
Eg trur eg talte ein million stjerner, men
hjarta flaug ut til ein fjern klode
– som svirrar ikring aprils månemann,
virvlar i ein sørgjeboge,
eg er fortapt utan deg,
fortapt utan deg.

Eg ser du held min undergang
der i di opne hand.
Med kvart eit fengsel knust til støv,
går fiendane fram.
Om alle rike smuldrar opp
og renn ut i sand:

Eg blir gal utan deg,
gal utan deg.

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.