Roxann

Originaltittel: Roxanne
T/M: Sting. Til norsk ved: Kjell Inge Torgersen. Arr.: Kjell Inge Torgersen

Roxann,
la nå berre nærlysa gå forbi.
Ingen bil på tomgang,
natta skal ’kje spørja om tur, du skal ikkje i.

Roxann,
la dei tynne kleda få vere i fred.
Gå gatelangs for pengar,
gale eller rett, du bryr deg lite om det.

Roxann,
la nå berre nærlysa gå forbi.
Roxann,
la nå berre nærlysa gå forbi.

La lysa gå forbi,
la lysa gå forbi,
la lysa gå forbi,
la lysa gå forbi.

Eg har elska deg frå dag ein.
Vil du tru meg om eg grein?
Eg må sei' det slik eg kjenner det:
eg vil ’kje dela deg med andre menn.

Eg ser du tar opp sminka
– så er eg så forsinka?
Eg har sagt det før, vil ’kje sei det igjen
– det er eit skralt liv.

Roxann,
la nå berre nærlysa gå forbi.
Roxann,
la nå berre nærlysa gå forbi.
Roxann.

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.