Etter i kveld

Originaltittel: Consider Me Gone
T/M: Sting. Til norsk ved: Kjell Inge Torgersen. Arr.: Aril Schøld.

Det var ord om tilgjeving,
det var tankar om fred,
peace and love og forsoning
heilt til sola gjekk ned.
Eg såg månen bak skya,
eg såg kjolen du har,
eg såg kvinna i spegelen,
og eg såg kor det bar.

Etter i kveld,
etter i kveld…
– eg trur ’kje det held.

Roser har tornar.
I blanke tjern
mudderet søkk.
Sjølv i vakraste liv
finn du styggaste møkk.
Formørking og skyer
flekkar måne og sol,
og historia syng
om kvar hane som gol.

Etter i kveld,
etter i kveld…
– eg trur ’kje det held.
Etter i kveld…

I for mange år
var eg i krig med meg sjølv.
Doktoren har talt:
det går på helsa mi laus.
Å søkja fullkommenskapen
er vel og bra, det,
men å søkja himmelen på jorda
gjer eit liv i ufred.

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.