Aks av gull

Originaltittel: Fields of Gold
T/M: Sting. Til norsk ved Kjell Inge Torgersen. Arr.: A. Schøld.

Du vil hugsa meg når ein vestavind
stryk dei gylne aksa.
Du lar sol ver’ sol, der ho skin sjalu,
mens me går i gylne enger.

Ho tok sin kjære med for å sjå ei stund
på dei gylne aksa.
I hans mjuke famn sank ho ned, og han 
– han blei ei gyllen eng.

Eg gav aldri lovnader lett, eg,
og det har vore nokre eg braut.
Men eg lover: av dagane igjen
skal me gå blant aks av gull.
Me går blant aks av gull.

Vil du bli hos meg? Ver min kjære, du,
her blant dei gylne aksa.
Me lar sol ver’ sol, der ho skin sjalu,
mens me ligg i gylne enger.

Kjenn på vestavind’ – som ein elskar stryk han
mjukt dei gylne aksa.
Hennar kropp stig opp når de kyssar løynd,
uti ei gyllen eng.

Eg gav aldri lovnader lett, eg,
og det har vore nokre eg braut.
Men eg lover: av dagane igjen
skal me gå blant aks av gull.
Me går blant aks av gull.

Mange år har gått si’ den sommarsdag,
der blant dei gylne aksa.
Sjå kor borna spring der mens sol går ned,
uti ei gyllen eng.

Du vil hugsa meg når ein vestavind
stryk dei gylne aksa.
Du kan sei’ til sol, der ho skin sjalu,
at me gjekk blant aks av gull.

 

NB! Tekstane er kopibeskytta. Du kan ikkje nytte dei utan tilsagn - verken analogt eller digitalt.